Ganzen zijn slimmer dan renners

Mijn vorige post draaide rond het efficiënt gebruik van de beschikbare energie in een groep fietsers, of laat het mij noemen: een groep wielrenners.

Het ging daarbij niet over de manier waarop een koersend peloton met energie omspringt. In een koers wordt meestal met energie gewoekerd, liefst natuurlijk met de energie van de andere renners, van de tegenstrevers. Luidt het gezegde immers niet: "Koersen is eerst het bord van de ander leeg eten, vooraleer je aan je eigen bord begint."?

Neen, we hebben het niet over de koers. Wel over het rijden van een groep fietsers waarbij het de doelstelling is dat de ganse groep op een comfortabele wijze tezamen een parcours aflegt.

Mijn discours in de vorige post was vrij duidelijk: efficiënt omspringen met de beschikbare energie van een groep renners vraagt (vooral) een aangepaste rijstijl van de kopmannen. En die aangepaste rijstijl vinden we  - driewerf helaas - zelden terug in de vele groepen fietsers die ons landje, of zelfs deze ganse aardkloot, bevolken. Men kan er treurig om zijn, of opstandig. Alleen, het brengt allemaal geen zoden aan de dijk: men heeft er geen oren naar. La folie persiste ...

***

flok-of-birds-v-formation.jpg

Ik ben even gaan neuzen op het internet naar voorbeelden waar groepen zich wél efficiënt weten voort te bewegen. Voorbeelden waar wél een gepaste stijl van samenwerken gehanteerd wordt. Waar wél de nodige intelligentie aanwezig is om een groep optimaal te sturen.

En vaneigens, we weten dat al lang, in de dierenwereld zijn er tal van voorbeelden te vinden van intelligent groepsgedrag. Vogels, vissen, zoogdieren, ja zelfs bijen en mieren tonen meer gezonde groepsgeest dan menig groepen fietsers. Ik vond een heel interessant (engelstalig) artikel over het vliegen van ganzen in een V-vormige formatie:

https://karthijaygee.wordpress.com/2011/01/02/do-you-know-why-do-birds-fly-in-v-formation/

Het artikel maakt het idee voldoende duidelijk. Hieronder heb ik het belangrijkste deel vertaald:

 

Waarom vliegen ganzen in een V-formatie?

In de voorbije jaren hebben wetenschappers theorieën geopperd waarom migrerende vogels zoals ganzen in een V-vormige formatie vliegen. Een studie, een tijd geleden verricht,  wierp wat licht op deze bijzondere V vorm. Deze studie ontdekte dat vogels die in een V-formatie vliegen een lager hartritme vertonen dan vogels die alleen vliegen.

Waarom?

De aërodynamische V-vormige formatie vermindert de luchtweerstand die elke vogel tijdens het vliegen ervaart in vergelijking met een vogel die solo vliegt. Dit laat zo'n vogel toe om een langere afstand (duizenden kilometers) af te leggen met veel minder inspanning.

Ganzen bijvoorbeeld kunnen, met eenzelfde hoeveelheid verbruikte energie, een 70 percent grotere afstand afleggen wanneer ze in groep vliegen dan wanneer ze alleen vliegen. In deze formatie zal de vogel in de koppositie een grotere luchtweerstand ervaren en hij zal dus iets harder moeten werken. Maar wanneer de kop-vogel moe is, laat hij zich uit zijn positie zakken en gaat hij achterin in een van de V-lijnen post vatten. Een andere vogel zal van achter uit snel naar voren gaan post vatten in de leidende positie, en zodoende de V-vorm behouden.

Hetzelfde gebeurt voor de vogels in de staartposities, vooral zij aan de uiteinden van de V-formatie, gezien zij sneller vermoeid geraken dan de vogels in het midden. Deze cyclus herhaalt zich voortdurend terwijl ze naar hun bestemming reizen. Elke vogel krijgt de kans én de verantwoordelijkheid om de kop te nemen zowel als om te genieten van de positie in het midden, waar de luchtweerstand lager is. 

Het kunnen genieten van minder luchtweerstand komt doordat de vogels vooraan de aërodynamiek creëren en verbeteren van de collega's die volgens een lijn van een V volgen. Met andere woorden, deze formatie klieft de lucht die dan gemakkelijker over de rest van de groep vloeit. Dit betekent dat alle vogels van een individueel voordeel genieten terwijl ze samen harmonieus als een team samenwerken.

Als een team werken betekent minder werk voor elke vogel individueel omdat vliegen heel veel energie vraagt van vogels die een lange reis maken. De V-formatie helpt migrerende vogels zoals ganzen om hun energie efficiënt en effectief aan te wenden om hun ene doel te bereiken, namelijk op hun bestemming geraken.

Alle leden van het team doen hun deel en genieten op hun beurt van het werk van de anderen. Hoe ze in formatie blijven? Wel, zo gauw een vogel zijn positie zou verlaten, zal hij onmiddellijk de luchtweerstand voelen van een 'solo-vlucht' en hij zal snel weer zijn positie in de formatie opzoeken. Dit demonstreert hoe teamwerk een belangrijke rol speelt in de natuur.

***

Bent u het, na het lezen van dit artikel, met mij ook eens dat ganzen slimmer zijn dan renners, cyclosportieven en andere wielertoeristen? 

En neen, ik heb niet beweerd dat coureurs in een V-formatie moeten gaan fietsen...

En ik heb ook niet geschreven dat renners dommer zijn dan ganzen.

Neen toch?

De commentaren zijn gesloten.